Dostawa i zwroty

Dostawa

Kurier DPD
    • do 30 kg – 20,00 zł
Kurier InPost
    • do 30 kg – 22,00 zł
Paczkomat
    • do 25 kg – 17,99 zł
Płatności
Dostępne formy płatności:
    • Płatności online za pomocą PayU i
    • Przelew bankowy
    • Gotówką (w przypadku odbioru osobistego)

Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży) i wymiany

Zamawiający konsument ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania produktu. Zwracany produkt należy odesłać na adres, po wcześniejszym mailowym powiadomieniu o takim zamiarze:
Skirollers Łukasz Malczyk, ul. Słoneczna 65, 34-120 Roczyny,
z dopiskiem „ZWROT – sklep internetowy, #numer zamówienia”
    1. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania – w stanie niezmienionym) w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu.
    2. Zgodnie z art. 10 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (…) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą – zwrotom nie podlegają towary wykonane na zamówienie Kupującego.
    3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów na własny koszt w stanie niezmienionym wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.
    4. Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym) w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego Produktu.
    5. Zwrotowi podlega jedynie kwota obejmująca cenę za towar.
    6. Zwrot przez Zamawiającego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przez Sprzedawcę przyjęty.
Warunki reklamacji
    1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
    2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, którego wzór można pobrać na stronie internetowej sklepu on-line http://skirollers.com
    3. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru na adres: Skirollers Łukasz Malczyk, ul. Słoneczna 65, 34-120 Roczyny,
z dopiskiem „REKLAMACJA – sklep internetowy, #numer zamówienia”
    4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność.
    5. W przypadku uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego konsumenta, Produkt uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy (zgodnie z żądaniem Zamawiającego), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru albo nadmiernych kosztów), sklep stosownie obniży cenę, zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu (odstąpienie od umowy) albo zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu (zgodnie z żądaniem Zamawiającego).
    6. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
    7. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Reklamujący zostanie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną.
    8. Koszt przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający. W przypadku gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci uzasadnione koszty przesyłki zareklamowanego Produktu poniesione przez Zamawiającego.